Truyện ngắn chưa in sách

Truyện ngắn đã đăng báo chưa in sách


Người Ôm Bóng Núi
Apollo / David  
• Áng Mây Miền Núi
• Chiến Lễ
• Mưa Auschwizt
• Mười Lăm Năm Nhìn Lại
• Những Người Không Chịu Lớn
Người Đàn Ông Chủ Nhật
• Không Một Lối Về
• Trên Biển
• Mùa Xuân Ở Wichita
• Mưa Không Ướt Đất
• Gián Và Người
• Không Một Lối Về
• Thư Ngỏ Tỏ Tình
Đêm Biển Chia Đôi
• Ngã Tư
• Dốc Xuân

..